OBVESTILO

Od 1.1.2021 dalje smo na podlagi podpisanega sporazuma s Komunalnim podjetjem Vrhnika edino pogrebno podjetje na Vrhniki, ki opravlja pokopališko dejavnost na pokopališču Vrhnika.