Prevozi / Upepelitev

PREVOZI

Prevoze pokojnikov izvajamo s specialnimi pogrebnimi vozili za prevoz pokojnikov.

Prevoze izvajamo ob vsakem času in vsak dan v letu. Vso pogrebno opremo in spremljajočo dokumentacijo za prevoz in pokop uredi Pogrebna storitev Vrhovec, Suzana Vrhovec s.p.

UPEPELITEV

Upepeljevanje imamo pogodbeno dogovorjeno s podjetjem Žale d.o.o. in se izvaja v upepeljevalnici Ljubljana. Prevoz na upepelitev izvajamo v odvisnosti od želja svojcev vsak delovni dan.

Upepelitev se lahko izvede v 36 urah od nastopa smrti. Žaro s posmrtnimi ostanki lahko prepeljemo na želeno pokopališče takoj po upepelitvi.