Po pogrebu

Pri Pogrebni službi Vrhovec lahko ob naročilu pogreba naročite tudi začasno ureditev klasičnega ali žarnega groba po pogrebu.

Obseg ureditve zajema:

  • odstranitev gomile pri klasičnih pokopih in postavitev začasnega lesenega okvirja opremljen z okrasnim peskom in zemljo
  • nasutje zemlje, peska;
  • nasaditev sezonskega cvetja