Ponudba pogrebnih storitev

PONUDBA POGREBNIH STORITEV

Ob naročilu pogreba se pri Pogrebnih storitvah Vrhovec,

041 637 617 ali (01) 755 41 37

  lahko dogovorite in naročite naslednje storitve:

  • organizacija celotne pogrebne svečanosti
  • izbira pogrebne opreme (krste, žare, okrasne žare, žarne niše …)
  • naročilo vencev, žalnih aranžmajev, šopkov…
  • objava osmrtnic (radio Slovenija 1, Delo, Dnevnik, Ognjišče, Zeleni Val)
  • objava osmrtnic na naši spletni strani
  • posredovanje dokumentacije za sklenitev nove najemne pogodbe za grobni prostor
  • postavitev začasnega lesenega okvirja na grobu
  • prevoz pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali tujini
  • ureditev izpiska iz Matične knjige umrlih
  • manjša kamnoseška dela (vgraditev niše, postavitev robnikov, manjša popravila)…

Glede na želje svojcev uredimo oziroma posredujemo tudi pri naslednjih storitvah:

Vsako slovo je težko, najtežje pa je zadnje slovo od tistih, ki smo jih imeli radi, ki so bili vse življenje ali del življenja z nami.