Ponudba pogrebnih storitev

PONUDBA POGREBNIH STORITEV

Ob naročilu pogreba se pri Pogrebnih storitvah Vrhovec,

tel. 041 637 617   tel. (01) 755 41 37  lahko dogovorite in naročite naslednje storitve:

 • organizacija celotne pogrebne svečanosti
 • izbira pogrebne opreme (krste, žare, okrasne žare, žarne niše …)
 • naročilo vencev, žalnih aranžmajev, šopkov
 • objava osmrtnic (radio Slovenija 1, Delo, Dnevnik, Ognjišče, Zeleni Val)
 • objava osmrtnic na naši spletni strani
 • posredovanje dokumentacije za sklenitev nove najemne pogodbe za grobni prostor
 • postavitev začasnega lesenega okvirja na grobu
 • prevoz pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali tujini
 • ureditev izpiska iz Matične knjige umrlih
 • manjša kamnoseška dela (vgraditev niše, postavitev robnikov, manjša popravila)…

Glede na želje svojcev uredimo oziroma posredujemo tudi pri naslednjih storitvah:

 • kamnoseška dela (izdelava spomenika, postavitev robnikov in spomenika, napis na nagrobno ploščo)
 • pripravo govora in govornika  za pogrebni govor
 • zborovsko in solo petje ter igranje instrumentov ob pogrebni slovesnosti (trobenta, violina, citre)
 • izpust belega goloba
 • uporaba hladilnice za pokojne

Vsako slovo je težko, najtežje pa je zadnje slovo od tistih, ki smo jih imeli radi, ki so bili vse življenje ali del življenja z nami. Nekateri se ob grobu poslavljajo od dragih pokojnikov s kratkim govorom, z molkom, s solzami, z rožami. Težko je najti besede, ki bi izrazile vso bolečino, ki jo čutimo ob poslavljanju od dragih pokojnih. Nekje globoko v sebi čutimo, da je njihov duh tik ob nas, da nas vidi, sliši, da čuti našo bolečino in da se tudi oni z bolečino poslavljajo od nas.
Poslovimo se z ljubeznijo in s spoštovanjem.