Pogoji uporabe spletne strani

Pogrebne storitve Vrhovec, Suzana Vrhovec s.p.

 

Pogoji uporabe spletne strani

Velja za domeno vrhovec.eu in podstrani

S temi pogoji (Pogoji) SUZANA VRHOVEC S.P. Davčna številka SI: 65880749, Drenov Grič 128, Drenov Grič, 1360 Vrhnika, določa pravice in obveznosti upravljavca ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletnih strani pod domenam vrhovec.eu lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te Pogoje, kar stori s spremembo na ustrezni Spletni strani vrhovec.eu. V primeru spremembe ali dopolnitve, ki se nanaša na upravljanje ali druge posege povezane s piškotki in je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno o spremembi uporabnike obvestiti na drugačen način in/ali ponovno pridobiti ustrezna soglasja za uporabo piškotkov, bo Suzana Vrhovec s.p. tako spremembo objavil posebej, na predpisan način.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do Spletnih strani Suzana Vrhovec s.p.

Upravljavec je Suzana Vrhovec s.p. Upravljavec spletne strani je Flavee, Štefan Košir s.p.

Delovanje Spletnih strani Suzana Vrhovec s.p. in omejitev odgovornosti Upravljavec Spletnih strani Suzana Vrhovec s.p. bo prizadeval, (vendar ne zagotavlja) zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Suzana Vrhovec s.p., ažurnost vsebin na Spletnih straneh vrhovec.eu in vzpostavitev delovanja Spletnih strani Suzana Vrhovec s.p. ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi uporabniku ali katerikoli drugi osebni nastala zaradi ali ob obisku Spletne strani Suzana Vrhovec s.p., ne glede na razlog nastanka škode.

Pravice intelektualne lastnine
Uporabnik ne glede na obseg in/ali vrsto dejanj oz. interakcij s Spletnimi stranmi vrhovec.eu ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, designom ali drugimi elementi Spletnih strani vrhovec.eu. Vsi in vsakršni elementi Spletnih strani vrhovec.eu so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne. Uporaba elementov Spletnih strani vrhovec.eu za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi vrhovec.eu, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja vrhovec.eu krajine prepovedana.

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine in tehnologije so last vrhovec.eu. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inžiniring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti Suzana Vrhovec s.p. je prepovedano.

Dobavitelj ali uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje Suzana Vrhovec s.p. ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

Vse predstavitvene pesmi artikli oglaševanja na spletna stran www.vrhovec.eu – SUZANA VRHOVEC S.P. so brezplačne in oglaševalec NE MORA TERJATI KAKRŠEN KOLI HONORAR. Se pa obvezuje www.vrhovec.eu – SUZANA VRHOVEC S.P. za posredovanje stikov tretjim osebam v prid oglaševalca.

Piškotki
Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala oz. bo ob posameznem dostopu do spletne strani hranila določene informacije, pomembne za interakcijo med Uporabnikom in spletno stranjo. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani in se uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje na Spletih mestih vrhovec.eu. Z njihovo pomočjo je mogoče analizirati pomet na spletni strani, prav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike. Podobna pojasnila, ki vsebujejo ime piškotka, njegovo vrsto, trajanje in namen posameznega piškotka se nahajajo v .

Dovoljena uporaba
Spletna mesta vrhovec.eu ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe. Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnega mesta vrhovec.eu je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola http, za namen informiranja o ponudbi. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe kateregakoli vrhovec.eu lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnega mesta vrhovec.eu takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov uporabniki kakršenkoli reklamacije, pritožbe ali predloge lahko naslovijo na vrhovec.eu, na info@flavee.net. Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani vrhovec.eu se rešujejo v skladu s pravnim redom republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Končne določbe
Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na vsaki izmed Spletnih strani vrhovec.eu.

Ljubljana, 24.12. 2020
Suzana Vrhovec S.P.

Politika zasebnosti

GDPR – Izjava o pravici do zasebnosti
Pravica do obveščenosti

Vaše podatke lahko preverite s zahtevkom poslanim na info@vrhovec.eu.
Za zagovoritiev varnosti izvajamo interna pravila, za določitev identitete pred razkritjem.

Shranjujemo sledeče podatke
E-Pošta
Vaš Enaslov se beleži le v administraciji spletne strani, ko izpolnete spletni obrazec in ne bo uporabljen v komercialne, marketinške namene.

Kadarkoli lahko zahtevate izbis preko vaše poslane naslovnjene Epošte v zadevi IZBRIS na info@vrhovec.eu.

Pravica do obveščenosti
Vedno imate pravico do dostopa do vseh svojih podatkov tako, da zahtevo naslovite na info@vrhovec.eu.
Posredovali Vam bomo vse podatke, ki jih hranimo v enostavni in pregledni obliki in znotraj okvirov Direktive GDPR.

Rok za posredovaje
Rok za odgovor je 1 mesec po prejeti in potrjeni zahtevi, običajno pa v 7 dneh.

Pravica do spremembe

Pravica do izbrisa
Imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov.

V kolikor zahtevate izbris svojih podatkov pred datumom poslanega sporočila se le ta razveljavi v kolikor vas lahko obvestimo preko telefona; v kolikor boste posredovali telefonsko številko, bomo tudi to storili.

Rok za izbris: 60 dni

Pravica do blokade procesiranja
Zaradi narave podatkov ne omogočamo pravice do blokade procesiranja, saj ne hranimo podatkov, ki jih je možno prenesti v druga IT okolja.

Pravica do prenosa podatkov
Zaradi narave podatkov ne omogočamo pravice do prenosa podatkov, saj ne hranimo podatkov, ki jih je možno prenesti v druga IT okolja.

Naši Varnostni postopki
Skrb za varnost podatkov zagotavaljamo z omejenimi dostopi na osebje, ki potrebujejo dostop do teh podatkov.

Vsi podatki so zaklenjeni in dostopni v skladu z interno politiko IT varnosti, ki nam ga nudi ponudnik storitev.

SUZANA VRHOVEC S.P. Davčna številka SI: 65880749, Drenov Grič 128, Drenov Grič, 1360 Vrhnika

Matična številka: 3670899000

Drenov Grič 128, Drenov Grič, 1360 Vrhnika

+38631716176, +38659196086