Ob naročilu pogreba se pri Pogrebni službi Vrhovec,

Tel. 041 637 617   tel. (01) 755 41 37 

Lahko dogovorite in naročite naslednje storitve:

 • izbira pogrebne opreme (krste, žare, okrasne žare, žarne niše …)
 • naročilo vencev, žalnih šopkov
 • posredovanje dokumentacije za sklenitev nove najemne pogodbe za grobni prostor
 • vrtnarsko ureditev groba pred pokopom in po pokopu
 • prevoz pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali tujini
 • objava osmrtnic na naši spletni strani
 • pripravo govora in govornika  za pogrebni govor
 • ureditev izpiska iz Matične knjige umrlih

Glede na želje svojcev uredimo oziroma posredujemo tudi pri naslednjih storitvah:

 • kamnoseška ureditev groba (dvig robnikov in spomenika, postavitev robnikov in spomenika, vgraditev žarne niše, napis na nagrobno ploščo)
 • zborovsko in solo petje ter igranje instrumentov ob pogrebni slovesnosti
 • izpust belega goloba
Vsako slovo je težko, najtežje pa je zadnje slovo od tistih, ki smo jih imeli radi, ki so bili vse življenje ali del življenja z nami. Nekateri se ob grobu poslavljajo od dragih pokojnikov s kratkim govorom, z molkom, s solzami, z rožami. Težko je najti besede, ki bi izrazile vso bolečino, ki jo čutimo ob poslavljanju od dragih pokojnih. Nekje globoko v sebi čutimo, da je njihov duh tik ob nas, da nas vidi, sliši, da čuti našo bolečino in da se tudi oni z bolečino poslavljajo  od nas.

Poslovimo se z ljubeznijo in s spoštovanjem.